Rólunk

A Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club 2012.06.04-én alakult, az Egyesület gyermekkézilabda utánpótlással foglalkozik.

A Gézengúz UKC céljai:

 • Elsősorban a kézilabda sport iránt érdeklődő fiatalok részére amatőr szintű sportolási lehetőség biztosítása, a sportág megismertetése és népszerűsítése, az utánpótlás kinevelése, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása.
 • Az alapvető egyesületi célokon túl igyekszik megszervezni a kézilabda sportág tömegbázisát – mind fiú, mind leány vonalon – és minden segítséget megszerezni, illetve megadni ahhoz, hogy a kézilabda minél szélesebb körben tömegsportként is gyakorolható legyen.
 • Az ifjúság mozgás iránti aktivitásának növelése, a tehetségek felkutatása, gondozása.
 • A fiatalok közösséghez való tartozási igényének és sportolási vágyának kielégítése, valamint a közösség nyújtotta társadalmi előnyök megteremtése és biztosítása.
 • Az egyesület közreműködik a fiatalok egészséges életvitelének és sportszerű életmódjának, helyes értékrendjének és személyiségének kialakításában, közérzetének javulásában.
 • A fiatalokban a versenyszellem és a nemzeti öntudat kialakítása, fejlesztése, támogatása.
 • Az egyesület tagjai, sportolói és más kívülálló személyek részére sportolási, edzési és versenyzési lehetőség megteremtése.
 • Gondoskodik igazolt versenyzői felkészítéséről, versenyeztetéséről, biztosítja a versenysport utánpótlását, elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét.
 • Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
 • A rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a célokhoz kötődő tevékenységeket és az események nyilvánosságra hozatalát.
 • Céljai elérése érdekében szükséges anyagi eszközök megteremtéséhez szponzorok felkutatása.
 • Kapcsolatrendszert épít ki az általános- és középiskolai intézményekkel, ifjúsági civil szervezetekkel.
 • Egyéb sporttevékenység.
 • Különböző szabadidősport -tevékenységek és amatőr versenyek szervezése és bonyolítása.
 • Együttműködés az állami, társadalmi szervekkel, magánszemélyekkel, társaságokkal, szövetségekkel céljai megvalósítása érdekében.
 • Tanácsadás és szakértés minden olyan kérdésben, témakörben, amely beletartozik az egyesület tevékenységi körébe, illetve illeszkedik céljaihoz.
 • Közösségfejlesztés.
 • Különböző sport, szabadidős, illetve testmozgás programok szervezése.
 • Előadások, képzések révén az ifjúság egészségtudatos, sportos magatartásra való nevelése.
 • Szabadidősport jellegű egészségfejlesztő és életmód formáló programok megvalósítása.
 • Együttműködés a határon túli ifjúsági és sport szervezetekkel.